Макросоціологічні основи теорії антропосоціогенезу