Department of Branch Sociology

Room

508

Phone

259-04-47, 35-66

Email

gs@soc.univ.kiev.ua

Кафедра створена у квітні 1992 р. Викладачі кафедри читають навчальні курси, що відображають галузеву структуру соціологічного знання (соціологія молоді, освіти, комунікації, права, громадської думки, політики тощо) а також окремі спецкурси з загальної теорії соціології та методології прикладних досліджень в різних сферах соціального життя.

Для залучення до навчальної роботи провідних науковців з Національної Академії наук України в Інституті соціології НАНУ стоврено філію кафедри (керівник - проф. Ручка А.О.). Понад 20 викладачів філії читають щорічно такі курси: економічна соціологія, етносоціологія, соціологія управління, соціологія особистості, соціологія праці, соціологія моралі, соціологія організації тощо.

Кафедра здійснює науково-методичне керівництво педагогічною та виробничою практикою студентів, готує аспірантів , що навчаються на факультеті за спеціальностями: "соціологія культури, науки, освіти", "соціологія політики" та "історія і теорія соціології".

Courses

2 The theory of socialization соціологія
2 Social statistics and demography соціологія
2 Social statistics and demography соціологія
2 Sociology of Public Opinion соціологія
2 Fundamentals of Social Management соціологія
2 Sociology of Public Relations соціологія
2 Sociology of environment соціологія
2 The theory of organization соціологія
2 The theory of social institutions соціологія
2 Modern theories of social communication соціологія
3 Organization and methods of sampling research sociology
3 Sociology of economics sociology
3 Sociology of social work соціологія
3 Sociology of education sociology
3 Sociology of culture sociology
4 Sociology of organizations and management соціологія
4 Sociology of city sociology
4 Sociology of organizations sociology
4 Sociology of Mass Communications соціологія
4 Sociology of youth sociology
4 Sociology of science sociology
4 Sociology of policy соціологія
4 Sociology of values соціологія
5 Actual problems of sociological science sociology
5 Research technologies in sectoral sociology (MA research seminar) соціологія
6 Sociological theories of mass communication соціологія
6 Sociology of language соціологія
6 System analysis in sociology соціологія
6 Sociology of political communications соціологія
6 Sociological theories of mass communication соціологія
6 Sociology of international relations соціологія
6 Sociology of business communications соціологія
6 Sociological support for political campaigns sociology
6 Sociology of Social Work соціологія
6 Sociology of the symbol соціологія
8 Methods and work on the dissertation research sociology (PhD)
8 Methods and work on the dissertation research sociology (PhD)
Соціологія міжнародного бізнесу міжнародний бізнес
Соціологія міжнародні відносини
Багатовимірність культурного простору культурологія
Основи ПР діяльності культурологія
1 Соціологія громадської думки реклама
1 Соціологія громадської думки зв’язки з громадськістю
1 Соціологія громадської думки видавнича справа та редагування
1 Sociology journalism
1 Соціологія громадської думки медіа-комунікації
2 Sociology Philosophy
2 Sociology culturology
2 Соціологія politilogy
2 Sociology international business
2 Sociology eastern languagues, interpreters
2 Sociology religion
3 Sociology international economics
3 Соціологія іноземна філологія
3 Sociology publishing and editing
3 Sociology biology
3 Sociology politology
3 Sociology international information
3 Sociology philology, translation
3 Socioecology chemistry
4 Sociology Ukrainian language and literature, russian language and literature
4 Sociology biology (correspondence)
4 Sociology of policy political science (in absentia)
4 Sociology of organizations jurisprudence
4 Sociology of management program engeneering
4 Sociology policy political science
4 Sociology of management sociology
5 Sociology of public opinion journalism
6 Соціологія громадської думки медіакомунікації
7 Social Infrastructure and Utilities regions civil service (in absentia)
7 Sociology of Public Opinion journalism
2 Sociology eastern languagues, intrepreters