Оголошується набір у магістратуру на спеціальність "соціологія"

Оголошується набір у магістратуру на спеціальність – 054 "соціологія"

освітня програма "Соціологія"
освітня програма "Соціальні технології"
освітня програма "Гендерні студії" 

 

Ліцензований обсяг:

за освітньою програмою "Соціологія" – 28 осіб
за освітньою програмою "Соціальні технології" – 25 осіб
за освітньою програмою "Гендерні студії" – 10 осіб

Описи освітніх програм:

"Соціологія"
"Соціальні технології"
"Гендерні студії"

Обсяг держзамовлення у 2019 р.: 39 осіб

Термін навчання:  2 роки.

Відбіркова комісія факультету соціології  знаходиться за адресою:
просп. Глушкова, 4-Д, корпус факультетів комп'ютерних наук та кібернетики і соціології, кімн.13 (їхати до ст. М. «Виставковий центр»)
тел. +38 (044) 481-45-85

Прийом документів здійснюється з 10 липня до 23 липня 2020 року

Години роботи комісії: 
з понеділка до п'ятниці – з 9:00 до 17:00 ,
03 червня та 10 серпня – з 9:00 до 18:00 .
 

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів.

10 липня 2020 року

Закінчення прийому заяв і документів.

23 липня 2020 року о 18.00

Терміни проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних іспитів.

20 липня – 4 серпня 2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету.

До 5 серпня 2020 року

Закінчення терміну виконання вступниками, рекомендованими до зарахування, вимог до зарахування за кошти державного бюджету.

10 серпня 2020 року о 18.00

Зарахування вступників за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

11 серпня 2020 року

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями (крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право») вступні випробування проводяться у формі:

· єдиного вступного іспиту з іноземної мови*;

· фахового вступного випробування (іспит з фаху), що проводить Університет;

· додаткового вступного випробування.

* вступне випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, порядок їх організації та проведення здійснюється відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417.

Зарахування на навчання за ОС «магістр» спеціальність «Соціологія» здійснюється на конкурсній основі за загальним конкурсом.

Спеціальність підготовки фахівців здійснюється за ОС «магістр» 054 Соціологія (денна форма навчання, 2 роки).

Є спеціальна англомовна магістерська програма для іноземних студентів.

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 054 Соціологія

 

Спеціалізації магістерської освітньої програми "Соціологія":

• Сучасна соціологічна теорія
• Методи емпіричних соціологічних досліджень
• Соціологічна експертиза політики
• Соціальна експертиза та аудит
• Соціологія управління та маркетингових досліджень
• Соціологія соціально-культурної сфери
• Соціологія масової комунікації

Спеціалізації магістерської освітньої програми "Соціальні технології":

• Технології економічної сфери: менеджмент і маркетинг
• Технології комунікацій і політичної сфери 

Повна інформація про вступну кампанію 2020 року знаходиться на сторінці http://vstup.univ.kiev.ua/pages/61

Секретаріат приймальної комісії: 

Адреса: Проспект Глушкова 4е (корпус механіко-математичного факультету) кабінети 4 – 6.
тел +38 (044) 521-35-61
 

 

 

Оголошується набір у магістратуру на спеціальність – 054 "соціологія"

освітня програма "Соціологія"
освітня програма "Соціальні технології"
освітня програма "Гендерні студії" 

Ліцензований обсяг:

за освітньою програмою "Соціологія" – 28 осіб
за освітньою програмою "Соціальні технології" – 25 осіб
за освітньою програмою "Гендерні студії" – 10 осіб

Описи освітніх програм:

"Соціологія"
"Соціальні технології"
"Гендерні студії"

Обсяг держзамовлення у 2019 р.: 39 осіб

Термін навчання:  2 роки.

Відбіркова комісія факультету соціології  знаходиться за адресою:
просп. Глушкова, 4-Д, корпус факультетів комп'ютерних наук та кібернетики і соціології, кімн.13 (їхати до ст. М. «Виставковий центр»)
тел. +38 (044) 481-45-85

Прийом документів здійснюється з 10 липня до 23 липня 2020 року

Години роботи комісії: 
з понеділка до п'ятниці – з 9:00 до 17:00 ,
03 червня та 10 серпня – з 9:00 до 18:00 .
 

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів.

10 липня 2020 року

Закінчення прийому заяв і документів.

23 липня 2020 року о 18.00

Терміни проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних іспитів.

20 липня – 4 серпня 2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету.

До 5 серпня 2020 року

Закінчення терміну виконання вступниками, рекомендованими до зарахування, вимог до зарахування за кошти державного бюджету.

10 серпня 2020 року о 18.00

Зарахування вступників за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

11 серпня 2020 року

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями (крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право») вступні випробування проводяться у формі:

· єдиного вступного іспиту з іноземної мови*;

· фахового вступного випробування (іспит з фаху), що проводить Університет;

· додаткового вступного випробування.

* вступне випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, порядок їх організації та проведення здійснюється відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417.

Зарахування на навчання за ОС «магістр» спеціальність «Соціологія» здійснюється на конкурсній основі за загальним конкурсом.

Спеціальність підготовки фахівців здійснюється за ОС «магістр» 054 Соціологія (денна форма навчання, 2 роки).

Є спеціальна англомовна магістерська програма для іноземних студентів.

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 054 Соціологія

 

Спеціалізації магістерської освітньої програми "Соціологія":

• Сучасна соціологічна теорія
• Методи емпіричних соціологічних досліджень
• Соціологічна експертиза політики
• Соціальна експертиза та аудит
• Соціологія управління та маркетингових досліджень
• Соціологія соціально-культурної сфери
• Соціологія масової комунікації

Спеціалізації магістерської освітньої програми "Соціальні технології":

• Технології економічної сфери: менеджмент і маркетинг
• Технології комунікацій і політичної сфери 

Повна інформація про вступну кампанію 2020 року знаходиться на сторінці http://vstup.univ.kiev.ua/pages/61

Секретаріат приймальної комісії: 

Адреса: Проспект Глушкова 4е (корпус механіко-математичного факультету) кабінети 4 – 6.
тел +38 (044) 521-35-61