"Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія" вже у Index Copernicus

Щиро вітаємо з включенням наукового журналу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія" до міжнародної бази наукових видань Index Copernicus International (журнал індексується у ICI Master List  з 2016 р., імпакт-фактор ICV 2016 = 58)

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=43429