Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Наука та освіта в умовах трансформації суспільства"

відбудеться 21 вересня 2017 року 
у Київському національному університеті технологій та дизайну.