Specialized Scientific Council D 26.001.30

На факультеті соціології працює створена (оновлена) н
аказом Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.30 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) соціологічних наук за спеціальностями:

22.00.01 «Теорія та історія соціології»,
22.00.02 «Методологія та методи соціологічних досліджень»,
22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини»,
22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»

Термін дії ради - 9.03.2016 - 9.03.2018.
З персональним складом ради можна ознайомитися за посиланням