Кафедра методологии и методов социологических исследований

Комната

503

Телефон

521-33-24, 63-24

Электронная почта

mmsr@soc.univ.kiev.ua

Кафедра була створена в 1990 році.

Викладачі кафедри читають на факультеті навчальні курси з методології соціологічних досліджень, методики організації емпіричних соціологічних досліджень та методів збирання даних, основ інформатики та обчислювальної техніки а також математичних методів аналізу даних соціальних досліджень. Основна мета вказаного комплексу курсів - дати майбутньому фахівцю сучасні методологічні знання та практичні навички, необхідні для організації та самостійного проведення емпіричного соціологічного дослідження.

Кафедра здійснює науково-методичне керівництво факультетським інформаційно-обчислювальним сектором. Зусиллями викладачів кафедри створена і розвивається загальнофакультетська комп'ютерна мережа, що дозволяє ефективно користуватися централізованими інформаційними ресурсами факультету а також можливостями міжнародної мережі ІНТЕРНЕТ викладачам, студентам та співробітникам. Кафедра забезпечує навчальну практику студентів магістерської програми з соціології. Кафедра є базою підготовки аспірантів, що навчаються за спеціальністю "методологія та методи соціологічних досліджень".

Учебные дисциплины

1 Методи збору соціологічних даних соціологія
1 История социологии. Протосоциология социология
1 Информационные технологии в социологии социология
1 Терия вероятностей и математическая статистика в социологии соціологія
1 Теория вероятности и математическая статистика социология
2 Проектування соціологічного дослідження Z соціологія
2 Теория вероятности и математическая статистика социология
2 Математические методы в социологии социология
2 Інструментарій соціологічного опитування соціологія
2 Организация работы социологической службы социология
3 Технологии Интернет исследований соціологія
3 Эмпирические контент-аналитические исследования соціологія
3 Оценивание социологическиз программ и проектов социология
3 Методы сбора социологической информации соціологія
3 Методология социологического исследования соціологія
3 Презентация результатов исследования соціологія
4 Надёжность социологической информации социология
4 Порівняльні та панельні соціологічні дослідження социология
4 Toolkit for sociological survey соціологія
4 Социологический анализ документов социология
4 Преддипломная практика социология
4 Новейшие информационные технологии в социологических исследованиях социология
4 Основы сравнительных исследований социология
4 Методи вимірювання соціальних показників Z соціологія
4 Основы построения социальных показателей соціологія
5 Социологические исследования европейских обществ соціологія
5 Анализ категориальных данных социология
5 Рефлексивные методики в эмпирических социологических исследованиях соціологія
5 Социология новой Европы социология
5 Методы анализа нечисловых данных в социологии соціологія
5 Современные социологические методы маркетинговых исследований соціологія
5 Новейшие количественные методы анализа данных соціологія
5 Теория и методы измерения в социологии социология
5 Social Network Analysis социология
5 Социологические исследования европейских обществ социология
5 Анализ социальных сетей социология
6 Теория и методы сравнительных исследований социология
6 Математические основы анализа социальных процессов социология
6 Теория причинности в социологии соціологія
6 Исследовательские парадигмы в социальных науках социология
6 Социологические теории общества соціологія
6 Обоснование научного вывода в социологическом исследовании соціологія
6 Анализ категориальных данных социология
6 Анализ эмпирических данных в среде R социология
6 Методология и методы социологического исследования (магистерский исследовательский семинар) социология
6 Социологические теории общества соціологія
6 Моделирование и прогнозирование социальных процессов соціологія
6 Сетевой подход в социологии соціологія
7 Методы анализа нечисловых данных в социологии соціологія
1 Информационные технологии психология
1 Информационные технологии социальная работа
2 Социология история, заочное
3 Современные информационные технологии и технические средства в образовании социальная педагогика
4 Социология политология
4 Социологические методы исследования политических процессов политология
4 Социология химия
4 Социология философия, заочное
4 Социологические методы исследования политических процессов політологія, заочне
5 Социологические методы исследования политических процессов политология, заочная
7 Побудова соціальних показників соціальна інформатика
7 Статистические методы исследований в области социальных коммуникаций журналистика