Кафедра социальных структур и социальных отношений

Комната

509

Телефон

521-33-40, 63-40

Электронная почта

sssr@soc.univ.kiev.ua

Кафедра створена у 2007 році на базі кафедри загальної соціології.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців (на рівнях бакалаврату, магістратури, аспірантури та докторантури) по спеціальності «соціологія» та спеціалізацію, пов’язану з професійним знанням та дослідницькими навичками вивчення структурних рис суспільства, їх зміни та відповідних соціальних проблем. Особлива увага надається соціологічному знанню про структури і фактори соціальних нерівностей (класові, статусні, етнічні, гендерні, культурні тощо), соціальні відносини в економічній, трудовій, освітній та культурній сферах життя. Спеціальний фокус присвячений проблематиці сучасних соціальних змін, в тому числі постсоціалістичних трансформацій і змін моделей соціальної стратифікації.

Учебные дисциплины

1 Соціальні проблеми сучасного суспільства соціологія
1 Вступ до університетських студій соціологія
1 Загальна соціологія соціологія
1 Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології соціологія
2 Соціологія сім'ї та особистості соціологія
2 Социология труда социология
3 Социальная стратификация современных обществ социология
3 Социальная структура общества социология
4 Этносоциология социология
4 Социальная мобильность социология
4 Социология социальных изменений социология
4 Этнокультурный полиморфизм социология
4 Соціологія дозвілля соціологія
4 Социология семьи и воспитания социология
4 Социология личности социология
4 Етносоціологія та соціологія релігії соціологія
5 Методолгия исследования социальных неравенств социология
5 Социология экономических отношений социология
5 Ассистентская практика соціологія
6 Анализ социальных систем социология
6 Гендерная и возрастная стратификация социология
6 Охрана труда в отрасли социология
6 Социология неравенства в образовательных и рабочих отношениях социология
6 Анализ социальных систем социология
6 Социология рекламы и потребления (социальные структуры и социальные отношения) социология
6 Социальная маргинальность и общественные движения социология
6 Социальные трансформации в Центральной и Восточной Европе соціологія
6 Социальная политика и качество жизни социология
6 Этнические и миграционные процессы в современных обществах социология
6 Социальные структуры, стратификация и мобильность (магистерский исследовательский семинар) соціологія
6 Социология рекламы и потребления (отраслевая социология) социология
6 Социология свободного времени и досуга социология
6 Актуальные проблемы современной социологии социология
6 Социология неравенства в образовательных и рабочих отношениях социология
6 Социальная маргинальность и общественные движения социология
6 Социология религии социология
6 Социокультурные группы и стили жизни соціологія
7 Социология рекламы и потребления социология
7 Социальные структуры, стратификация и мобильность (магистерский исследовательский семинар) социология
1 Социология военная экономика
2 Социальная структура и неравенства в обществе социальная журналистика
2 Социология картография
2 Социология социальная работа
2 Социология финансы и кредит
2 Социальные проблемы и вызовы современного общества журналистика
2 Социальные проблемы и вызовы современного общества социальная журналистика
3 Социология статистика
3 Социология политология
3 Обыденность в стиле жизни журналистика
3 Социология психология
3 Социология политики журналистика
3 Социология география (заочно)
3 Социология экономических отношений журналистика
4 Социология компьютерная инженерия
4 Практикум по анализу социальных проблем собвременного общества и информационного обеспечения их представления соціальна журналістика
4 Социология геоинформационные системы
4 Практикум по анализу социальных проблемм современного общества и информационного обеспечения их представления журналистика
4 Социологические показатели общественного развития журналистика
4 Социология радиофизика
5 Экономическая социология финансы и кредит