XVI Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Соціологія у (пост)сучасності»

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Студентське наукове товариство соціологічного факультету

за участю

Університету Джорджії (США)

Зеленогурського університету (Польща)

Національного технічного університету України «КПІ імені І. Сікорського» (Україна)

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна)

Львівського національного університету імені І. Франка (Україна)

Одеського національного університету імені І. Мечникова (Україна)

Ужгородського національного університету (Україна)

Луганського національного університету імені Т. Шевченка (Старобільськ, Україна)

проводять

XVI Міжнародну наукову конференцію студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Соціологія у (пост)сучасності».

 

Конференція буде проходити 15-16 березня 2018 року на соціологічному факультеті
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Україна, м. Харків, пл. Свободи, 6).

Цього року конференція буде проводитися у новому форматі дискусійних груп під керівництвом експертів. Робота конференції буде присвячена наступними напрямкам:

  •   Соціологія молоді
  •   Реклама та PR
  •   Політична соціологія
  •   Академічна соціологія

Також в рамках конференції зацікавленим наукою учням старших класів та студентам технікумів буде надана можливість виступити зі своїми доповідями в окремій дискусійній групі.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Організатори конференції забезпечують безкоштовне проживання.

Заявку на участь у конференції та тези доповіді необхідно надіслати на електронну адресу Оргкомітету socio.sno@gmail.com до 16 лютого 2018 року. За результатами конференції буде видано збірник тез.

 

За додатковою інформацією звертатися:

Голова СНТ соціологічного факультету
Вікторія Кудоярова - vkudoyarova@gmail.com / +380505745022

Заступник Голови СНТ соціологічного факультету
Аделіна Попова - popovaadelina467@gmail.com / +380507435952

До заявки додаються ТЕЗИ ДОПОВІДІ:

Обсяг тексту – до 3 сторінок (до 6000 знаків з пробілами, кількість знаків див. у меню Сервіс→Статистика); шрифт Times New Roman, 12, інтервал 1,5; поля: ліве – 2,5 см, праве – 1 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. Бажано: відсутність зайвих пробілів та автоматичного переносу, диференційовані тире та дефіс.

Вимоги до тез: оригінальність, науковий стиль викладу тексту, а також не менше 80% унікальності. Всі роботи будуть перевірені на плагіат. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування тез. Повідомлення про включення доповіді до програми конференції буде вислано на e-mail учасника.

Тези, які не відповідають вимогам або були надіслані пізніше 16 лютого 2018 року, не будуть включені до збірника. Матеріали вважаються отриманими, якщо оргкомітет протягом 3 днів надіслав підтвердження. У разі відсутності підтвердження, просимо надіслати матеріали повторно.

Можлива заочна участь: у разі позитивного рішення про включення Вашої доповіді в програму конференції публікація здійснюється незалежно від формату участі в роботі конференції.