Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток)

Освітня програма

СТ

Рік навчального плану

2017

Лектор

Семінаристи

Спеціальність

соціологія

Курс

5

Робоча навчальна програма (українською)