Соціально-політична стратифікація

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2017

Лектор

Спеціальність

соціологія

Спеціалізація

БС: "Соціологія політики"

Курс

3

Семестр

6

Робоча навчальна програма (українською)