Соціологія релігійних та міграційних процесів

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2017

Лектор

Спеціальність

соціологія

Спеціалізація

МС: Соціальна експертиза та аудит

Курс

6

Семестр

4

Робоча навчальна програма (українською)