Загальна соціологія

Освітня програма

С
СТ

Рік навчального плану

2016

Лектор

Семінаристи

Спеціальність

соціологія

Курс

1

Програма дисципліни (українською)

Робоча програма навчальної дисципліни