Кафедра методології та методів соціологічних досліджень

Кімната

503

Телефон

521-33-24, 63-24

Електронна пошта

mmsr@soc.univ.kiev.ua

Cтворена 1990 р. у складi фiлософcького факультету. Очолив кафедру доктор фiлосовських наук, професор Волович В.I.

1991 кафедра увiйшла до складу новоутвореного факультету соцiологiї та психологiї.

З вересня 2003 до грудня 2008 кафедру очолював кандидат фiзико-математичних наук, доцент Горбачик А.П.

З грудня 2008 кафедру знову очолив професор Волович В.I.

З квiтня 2007 кафедра увiйшла до складу новоствореного факультету соцiологiї.

Кафедра була створена для читання навчальних курсiв з методологiї соцiологiчних дослiджень, методики органiзацiї емпiричних соцiологiчних дослiджень i методiв збирання даних, методiв аналiзу даних соцiальних дослiджень, а також основ iнформатики та обчислювальної технiки.

Кафедра здiйснює науково-методичне керiвництво iнформацiйно-обчислювальним сектором факультету соцiологiї, є базою пiдготовки аспiрантiв, якi навчаються за спецiальнiстю "методологiя та методи соцiологiчних дослiджень", забезпечує спецiалiзацiю "методологiя та методи соцiологiчних дослiджень".

Науковцi кафедри - учасники мiжнародних науково-дослiдних та навчальних проектiв з унiверситетами та науково-дослiдними центрами ФРН (Федеративної республiки Нiмеччина) (Берлiн, Мюнхен, Констанц), Бельгiї (Льовен, Гент), Канади (Кiнгстон), США (Айова), Польщi (Варшава), Австрiї (Вiдень), Бiлорусiї (Мiнськ), Росiї (Москва, Саратов). В Українi кафедра активно спiвпрацює з Нацiональним унiверситетом "Києво-Могилянською академiєю", Харкiвським, Одеським, Львiвським унiверситетами. Спiльно з Iнститутом соцiологiї НАН (Нацiональної академiї наук) України кафедра займається створенням та розвитком українського електронного архiву соцiальних даних.

Навчальні дисципліни

1 Вступ до спеціальності соціологія
1 Теорія ймовірності та математична статистика в соціології соціологія
1 Методи збору соціологічних даних соціологія
1 Інформаційні технології в соціології соціологія
1 Інформаційні технології в соціології соціологія
1 Теорія ймовірностей та математична статистика в соціології соціологія
2 Демографія та соціальна статистика соціологія
2 Соціальна статистика та демографія соціологія
2 Методологія соціологічних досліджень соціологія
3 Математичні методи в соціології соціологія
3 Організація роботи соціологічної служби соціологія
3 Методи збору соціологічної інформації соціологія
4 Соціологічний аналіз документів соціологія
4 Переддипломна практика соціологія
4 Панельні соціологічні дослідження соціологія
4 Надійність соціологічної інформації соціологія
4 Основи порівняльних досліджень соціологія
4 Новітні інформаційні технології у соціологічних дослідженнях соціологія
4 Методи класифікації у соціологічному дослідженні соціологія
4 Основи побудови соціальних показників соціологія
4 Оцінювання соціологічних програм та проектів соціологія
5 Методи аналізу нечислових даних в соціології соціологія
5 Європейські студії соціологія
5 Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень соціологія
5 Моделювання та прогнозування соціальних процесів соціологія
6 Математичні основи аналізу соціальних процесів соціологія
6 Qualitative interviews in sociological research соціологія
6 Рефлексивні методики в емпіричних соціологічних дослідженнях соціологія
6 Теорія та методи вимірювання у соціології соціологія
6 Методологія та методи соціологічних досліджень (магістерський дослідницький семінар) соціологія
6 Сучасні методи аналізу текстів соціологія
6 Якісні інтерв’ю в соціологічних дослідженнях соціологія
6 Modeling and forecasting of social processes соціологія
6 Аналіз емпіричних даних у середовищі R соціологія
6 Мережевий підхід в соціології: теорія та методи соціологія
6 Новітні кількісні методи аналізу даних соціологія
6 Моделювання та прогнозування соціальних процесів соціологія
6 Підготовка та презентація результатів дослідження соціологія
6 Моделирование и прогнозирование социальных процессов соціологія
6 Social Network Analysis соціологія
6 Соціологічні теорії суспільства соціологія
6 Емпіричні контент-аналітичні дослідження соціологія
6 Європейські студії соціологія
7 Теорія та методи порівняльних досліджень соціологія
7 Соціологічні теорії суспільства соціологія
7 Теорія причинності в соціології соціологія
2 Соціологія історія (заочно)
4 Соціологія хімія
4 Соціологія політологія (заочно)
4 Соціологічні методи дослідження політичних процесів політологія, заочне
4 Соціологічні методи дослідження політичних процесів політологія
5 Соціологічні методи дослідження політичних процесів політологія, заочне
7 Побудова соціальних показників соціальна інформатика
7 Статистичні методи досліджень у галузі соціальних комунікацій журналістика