Кафедра соціальних структур та соціальних відносин

Кімната

509

Телефон

521-33-40, 63-40

Електронна пошта

sssr@soc.univ.kiev.ua

Кафедру започатковано у 2003 як кафедру загальної соцiологiї з метою забезпечення викладання соцiологiї на непрофiльних факультетах унiверситету i розвитку вiдповiдної дисциплiни. З 2003 по липень 2007 керiвництво кафедрою здiйснював доктор iсторичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений дiяч науки i технiки України Євтух Володимир Борисович.

У червнi 2007 кафедру перейменовано на кафедру соцiальних структур та соцiальних вiдносин. Передумовами змiни профiлю кафедри стала потреба в розвитку одного з провiдних напрямкiв у соцiологiї - вивчення структурних вiдносин та процесiв i забезпечення вiдповiдної фахової пiдготовки на факультетi соцiологiї, який нещодавно був виокремлений з факультету соцiологiї та психологiї. Змiна профiлю кафедри й стала поштовхом до подальшого розвитку її науково-викладацького потенцiалу.

З 2007 кафедру очолює доктор соцiологiчних наук, професор, вiце-Президент Соцiологiчної Асоцiацiї України Куценко Ольга Дмитрiвна.

Кафедра розробляє науковий напрямок, пов'язаний iз вивченням соцiальних структур, стратифiкацiї та процесiв соцiальних змiн. Завдяки науковим i органiзацiйним зусиллям професора В.Б.Євтуха отримала розвиток наукова школа з етносоцiологiї, яка є унiкальною в просторi української соцiологiї. Суттєвим є науковий внесок у дослiдження процесiв структурних трансформацiй та кристалiзацiї соцiальних нерiвностей завдяки зусиллям професора О.Д.Куценко та колективу оновленої кафедри.

Кафедра пiдтримує плiднi науковi стосунки з Iнститутом соцiологiї НАН України (вiддiли соцiальних структур та теорiї i методологiї соцiологiї, м. Київ), Iнститутом соцiологiї Росiйської Академiї Наук (вiддiл дослiджень соцiальних трансформацiй, м. Москва), Iнститутом соцiологiї Угорської Академiї наук (м. Будапешт), Iнститутом Схiдної Європи при Вiльному унiверситетi Берлiна (ФРН).

Файли

Навчальні дисципліни

3 Соціальна стратифікація сучасних суспільств соціологія
4 Етнокультурний поліформізм соціологія
4 Соціологія релігії соціологія
4 Соціологія вільного часу та дозвілля соціологія
4 Соціологія сім'ї та виховання соціологія
4 Соціальна структура суспільства соціологія
4 Соціологія соціальних змін соціологія
4 Соціологія особи соціологія
4 Соціологія праці соціологія
4 Етносоціологія соціологія
4 Соціальна мобільність соціологія
5 Соціальна політика та якість життя соціологія
5 Методологія дослідження соціальних нерівностей соціологія
5 Трансформаційні процеси в Центральній та Східній Європі соціологія
5 Асистентська практика соціологія
5 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності соціологія
6 Європейські студії соціологія
6 Actual Problems of Current Sociology соціологія
6 Modern problems of social scienсe (Актуальні проблеми соціальної науки) соціологія
6 Соціальна політика та якість життя соціологія
6 Соціальні нерівності в освіті та трудових відносинах соціологія
6 Етнічні процеси та міграції в сучасних суспільствах соціологія
6 Соціологія реклами і споживання (соціальні структури та соціальні відносини) соціологія
6 Соціальні нерівності в освіті та трудових відносинах соціологія
6 Соціологія економічних відносин соціологія
6 Соціальна маргінальність та суспільні рухи соціологія
6 Ґендерна та вікова стратифікація соціологія
6 Актуальні проблеми сучасної соціології соціологія
6 Соціальна маргінальність та суспільні рухи соціологія
6 Соціологія реклами та споживання (галузева соціологія) соціологія
6 Охорона праці в галузі соціологія
7 Аналіз соціальних систем соціологія
7 Соціологія реклами та споживання соціологія
7 Порівняльна соціологія нової Східної Європи соціологія
7 Аналіз соціальних систем соціологія
7 Соціокультурні групи та стилі життя соціологія
7 Соціальні трансформації в Центральній та Східній Європі соціологія
7 Соціальні структури, стратифікація та мобільність (магістерський дослідницький семінар) соціологія
1 Соціологія військова економіка
2 Соціальна структура та нерівності в суспільстві соціальна журналістика
2 Соціологія картографія
2 Соціальні проблеми та виклики сучасного суспільства журналістика
2 Соціологія соціальна робота
2 Соціологія фінанси та кредит
2 Соціальні проблеми та виклики сучасного суспільства соціальна журналістика
3 Соціологія психології
3 Соціологія економічних відносин журналістика
3 Соціологія статистика
3 Соціологія економічних відносин журналістика
3 Соціологія політики журналістика
3 Повсякденність та стилі життя журналістика
3 Соціологія географія (заочно)
4 Соціологія радіофізика
4 Соціологія комп'ютерна інженерія
4 Соціологічні показники суспільного розвитку журналістика
4 Практикум з аналізу соціальних проблем сучасного суспільства та інформаційного забезпечення їх висвітлення соціальна журналістика
4 Соціологія геоінформаційні системи
4 Практикум з аналізу соціальних проблем сучасного суспільства та інформаційного забезпечення їх висвітлення журналістика
5 Економічна соціологія фінанси та кредит