Кафедра соціальних структур та соціальних відносин

Кімната

509

Телефон

521-33-40, 63-40

Електронна пошта

sssr@soc.univ.kiev.ua

Кафедру започатковано у 2003 як кафедру загальної соцiологiї з метою забезпечення викладання соцiологiї на непрофiльних факультетах унiверситету i розвитку вiдповiдної дисциплiни. З 2003 по липень 2007 керiвництво кафедрою здiйснював доктор iсторичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений дiяч науки i технiки України Євтух Володимир Борисович.

У червнi 2007 кафедру перейменовано на кафедру соцiальних структур та соцiальних вiдносин. Передумовами змiни профiлю кафедри стала потреба в розвитку одного з провiдних напрямкiв у соцiологiї - вивчення структурних вiдносин та процесiв i забезпечення вiдповiдної фахової пiдготовки на факультетi соцiологiї, який нещодавно був виокремлений з факультету соцiологiї та психологiї. Змiна профiлю кафедри й стала поштовхом до подальшого розвитку її науково-викладацького потенцiалу.

З 2007 кафедру очолює доктор соцiологiчних наук, професор, вiце-Президент Соцiологiчної Асоцiацiї України Куценко Ольга Дмитрiвна.

Кафедра розробляє науковий напрямок, пов'язаний iз вивченням соцiальних структур, стратифiкацiї та процесiв соцiальних змiн. Завдяки науковим i органiзацiйним зусиллям професора В.Б.Євтуха отримала розвиток наукова школа з етносоцiологiї, яка є унiкальною в просторi української соцiологiї. Суттєвим є науковий внесок у дослiдження процесiв структурних трансформацiй та кристалiзацiї соцiальних нерiвностей завдяки зусиллям професора О.Д.Куценко та колективу оновленої кафедри.

Кафедра пiдтримує плiднi науковi стосунки з Iнститутом соцiологiї НАН України (вiддiли соцiальних структур та теорiї i методологiї соцiологiї, м. Київ), Iнститутом соцiологiї Росiйської Академiї Наук (вiддiл дослiджень соцiальних трансформацiй, м. Москва), Iнститутом соцiологiї Угорської Академiї наук (м. Будапешт), Iнститутом Схiдної Європи при Вiльному унiверситетi Берлiна (ФРН).

Файли

Навчальні дисципліни

1 Загальна соціологія соціологія
1 Соціологія культури та дозвілля соціологія
1 Вступ до університетських студій соціологія
1 Соціологічний вимір громадянського суспільства соціологія
1 Соціологія реклами соціологія
1 Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології соціологія
1 Соціальні проблеми сучасного суспільства соціологія
1 Соціологія реклами соціологія
1 Загальна соціологія соціологія
2 Соціологія економіки та маркетингу соціологія
2 Основи соціального менеджменту соціологія
2 Соціологія праці та зайнятості соціологія
2 Соціологія сім'ї та особистості соціологія
2 Соціологія споживання соціологія
2 Основи соціального менеджменту соціологія
3 Соціальна структура суспільства соціологія
3 Оцінювання соціальних програм та проектів соціологія
3 Соціальна структура суспільства соціологія
3 Соціологія етнічних процесів та міграції соціологія
4 Соціологія дозвілля соціологія
4 Соціологія вікових груп соціологія
4 Соціологічні основи маркетингу та PR соціологія
4 Оцінювання соціальних програм та проектів соціологія
4 Соціальна мобільність соціологія
4 Соціальний захист та соціальне залучення соціологія
4 Соціологія конфлікту соціологія
4 Етносоціологія та соціологія релігії соціологія
4 Соціологія вільного часу і стилів життя соціологія
4 Соціологія соціальних змін соціологія
4 Соціологія конфлікту соціологія
5 Методологія дослідження соціальних нерівностей соціологія
5 Європейські студії соціологія
5 Соціальна політика та якість життя Z соціологія
5 Соціальні та жіночі рухи в світі, Європі, Україні соціологія
5 Професійна та корпоративна етика соціологія
5 Actual Problems of Current Sociology соціологія
5 Трансформаційні процеси в Центральній та Східній Європі соціологія
5 Оціночні дослідження в соціології соціологія
5 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності соціологія
5 Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток) соціологія
6 Моделі соціально-культурної політики соціологія
6 Соціальна експертиза та аудит соціологія
6 Соціологія посередництва та регулювання конфліктів Z соціологія
6 Соціально-культурне прогнозування соціологія
6 Соціальні технології в громадському секторі соціологія
6 Соціальні технології маркетингу соціологія
6 Соціологічний моніторинг якості освітніх послуг соціологія
6 Сучасні теорії політики і влади Z соціологія
6 Modern problems of social scienсe (Актуальні проблеми соціальної науки) соціологія
6 Соціологія безперервної освіти соціологія
6 Соціологія вільного часу і дозвілля Z соціологія
6 Соціологія політичного маркетингу соціологія
6 Gendered education соціологія
6 Соціологія релігії Z соціологія
6 Соціальні технології в бізнесі соціологія
6 Соціальні технології в соціальній політиці Z соціологія
6 Соціологія медицини та охорони здоров’я соціологія
6 Actual Problems of Current Sociology соціологія
6 Соціологічний моніторинг якості освітніх послуг соціологія
6 Gender expertise and gender audit соціологія
6 Соціологія спорту соціологія
6 Sociology of gender соціологія
6 Соціальні технології в політиці соціологія
6 Соціальні технології управління та адміністрування соціологія
6 Соціальні технології реклами соціологія
7 Соціальні структури, стратифікація та мобільність (магістерський дослідницький семінар) соціологія
1 Українське суспільство у соціологічних вимірах економіка
1 Порівняльні дослідження європейських суспільств міжнародна економіка, економічна кібернетика
1 Соціологія прикладна статистика (економіка)
1 Соціологія військова економіка
2 Соціологія соціальна робота
2 Соціологія картографія
2 Соціальні проблеми та виклики сучасного суспільства соціальна журналістика
2 Соціологія фінанси та кредит
2 Соціальна структура та нерівності в суспільстві соціальна журналістика
2 Соціальні проблеми та виклики сучасного суспільства журналістика
3 Соціологія географія (заочно)
3 Соціологія економічних відносин журналістика
3 Соціологія політики журналістика
3 Повсякденність та стилі життя журналістика
3 Соціологія психології
3 Соціально-політичні студії класична філологія
3 Соціологія статистика
4 Соціологія геоінформаційні системи
4 Практикум з аналізу соціальних проблем сучасного суспільства та інформаційного забезпечення їх висвітлення журналістика
4 Соціологічні показники суспільного розвитку журналістика
4 Практикум з аналізу соціальних проблем сучасного суспільства та інформаційного забезпечення їх висвітлення соціальна журналістика
4 Соціологія радіофізика
4 Соціологія комп'ютерна інженерія
5 Економічна соціологія фінанси та кредит