Кафедра соціальних структур та соціальних відносин

Кімната

509

Телефон

521-33-40, 63-40

Електронна пошта

sssr@soc.univ.kiev.ua

Кафедру започатковано у 2003 як кафедру загальної соцiологiї з метою забезпечення викладання соцiологiї на непрофiльних факультетах унiверситету i розвитку вiдповiдної дисциплiни. З 2003 по липень 2007 керiвництво кафедрою здiйснював доктор iсторичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений дiяч науки i технiки України Євтух Володимир Борисович.

У червнi 2007 кафедру перейменовано на кафедру соцiальних структур та соцiальних вiдносин. Передумовами змiни профiлю кафедри стала потреба в розвитку одного з провiдних напрямкiв у соцiологiї - вивчення структурних вiдносин та процесiв i забезпечення вiдповiдної фахової пiдготовки на факультетi соцiологiї, який нещодавно був виокремлений з факультету соцiологiї та психологiї. Змiна профiлю кафедри й стала поштовхом до подальшого розвитку її науково-викладацького потенцiалу.

З 2007 кафедру очолює доктор соцiологiчних наук, професор, вiце-Президент Соцiологiчної Асоцiацiї України Куценко Ольга Дмитрiвна.

Кафедра розробляє науковий напрямок, пов'язаний iз вивченням соцiальних структур, стратифiкацiї та процесiв соцiальних змiн. Завдяки науковим i органiзацiйним зусиллям професора В.Б.Євтуха отримала розвиток наукова школа з етносоцiологiї, яка є унiкальною в просторi української соцiологiї. Суттєвим є науковий внесок у дослiдження процесiв структурних трансформацiй та кристалiзацiї соцiальних нерiвностей завдяки зусиллям професора О.Д.Куценко та колективу оновленої кафедри.

Кафедра пiдтримує плiднi науковi стосунки з Iнститутом соцiологiї НАН України (вiддiли соцiальних структур та теорiї i методологiї соцiологiї, м. Київ), Iнститутом соцiологiї Росiйської Академiї Наук (вiддiл дослiджень соцiальних трансформацiй, м. Москва), Iнститутом соцiологiї Угорської Академiї наук (м. Будапешт), Iнститутом Схiдної Європи при Вiльному унiверситетi Берлiна (ФРН).

Файли

Навчальні дисципліни

Sociology
1
1 Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології соціологія
СТ
1 Загальна соціологія соціологія
С
СТ
1 Вступ до університетських студій соціологія
С
СТ
1 Загальна соціологія соціологія
СТ
1 Соціологія культури та дозвілля соціологія
С
1 Соціологія реклами соціологія
С
1 Соціальні проблеми сучасного суспільства соціологія
СТ
1 Соціологія реклами соціологія
С
БСТ: "Соціальні технології в політиці та масових комунікаціях"
1 Соціологічний вимір громадянського суспільства соціологія
СТ
2
2 Соціологія праці та зайнятості соціологія
С
2 Соціологія сім'ї та особистості соціологія
С
2 Основи соціального менеджменту соціологія
СТ
2 Основи соціального менеджменту соціологія
СТ
БСТ: "Соціальні технології економічної сфери: менеджмент та маркетинг"
2 Соціологія споживання соціологія
СТ
3
3 Соціальна структура суспільства соціологія
С
СТ
3 Соціальна структура суспільства соціологія
СТ
3 Соціологія етнічних процесів та міграції соціологія
С
3 Оцінювання соціальних програм та проектів соціологія
С
БСТ: "Соціальні технології економічної сфери: менеджмент та маркетинг"
3 Соціальні нерівності в економічній сфері соціологія
СТ
БС: "Соціологія особистості та гендеру"
3 Соціологія життєвого успіху соціологія
С
БС: "Соціологія політики"
3 Соціально-політична стратифікація соціологія
С
БС: "Соціологія урбанізації та глобалізації"
3 Порівняльна соціологія Європи соціологія
С
6
МС: Cоціологія соціально-культурної сфери
6 Соціологія медицини та охорони здоров’я соціологія
С
6 Соціологія спорту соціологія
С
6 Моделі соціально-культурної політики соціологія
С
6 Соціально-культурне прогнозування соціологія
С
6 Дослідницькі технології в соціології соціально-культурної сфери (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С
6 Соціологія безперервної освіти соціологія
С
6 Соціологія вільного часу і дозвілля соціологія
С
6 Соціологія релігії соціологія
С
6 Гендерований життєвий шлях та життєвий успіх (Gendered life course and life success) соціологія
Г
6 Modern problems of social scienсe (Актуальні проблеми соціальної науки) соціологія
С
6 Gendered education соціологія
Г
6 Соціологія гендеру соціологія
Г
6 Actual Problems of Current Sociology соціологія
6 Виробнича практика соціологія
С
6 Gender expertise and gender audit соціологія
Г
6 Sociology of gender соціологія
Г
МСТ: "Технології економічної сфери: менеджмент і маркетинг"
6 Соціальні технології маркетингу соціологія
СТ
6 Соціальні технології в бізнесі соціологія
СТ
6 Соціальні технології в соціальній політиці соціологія
СТ
6 Соціальні технології управління та адміністрування соціологія
СТ
МС: Соціальна експертиза та аудит
6 Соціологія посередництва та регулювання конфліктів соціологія
С
6 Менеджмент соціальної сфери соціологія
С
6 Соціальне управління людськими ресурсами соціологія
С
6 Соціологічний моніторинг якості освітніх послуг соціологія
С
6 Соціологічний аналіз соціальних проблем (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С
6 Соціальна експертиза та аудит соціологія
С
6 Соціологія конфлікту в сфері праці та зайнятості соціологія
С
6 Соціологічний моніторинг якості освітніх послуг соціологія
С
6 Соціологія релігійних та міграційних процесів соціологія
С
МСТ: "Технології комунікацій і політичної сфери"
6 Соціальні технології в громадському секторі соціологія
СТ
6 Соціальні технології в рекламі соціологія
СТ
6 Соціальні технології в політиці соціологія
СТ
МС: Соціологічна експертиза політики
6 Соціологія політичного маркетингу соціологія
С
6 Сучасні теорії політики і влади соціологія
С
6 Соціологічне оцінювання політичного режиму соціологія
С
6 Соціологія політичного лідерства соціологія
С
6 Соціологічне забезпечення управління та прийняття рішень соціологія
С
Other
1
1 Соціологія військова економіка
1 Українське суспільство у соціологічних вимірах економіка
Інші факультети (Інститути)
1 Порівняльні дослідження європейських суспільств міжнародна економіка, економічна кібернетика
Інші факультети (Інститути)
1 Соціологія прикладна статистика (економіка)
Інші факультети (Інститути)
2
2 Соціальні проблеми та виклики сучасного суспільства журналістика
2 Соціологія картографія
2 Соціальні проблеми та виклики сучасного суспільства соціальна журналістика
2 Соціальна структура та нерівності в суспільстві соціальна журналістика
2 Соціологія соціальна робота
Інші факультети (Інститути)
2 Соціологія фінанси та кредит
3
3 Соціологія географія (заочно)
3 Повсякденність та стилі життя журналістика
3 Соціологія політики журналістика
3 Соціологія економічних відносин журналістика
С
3 Соціально-політичні студії класична філологія
Інші факультети (Інститути)
3 Соціологія психології
Інші факультети (Інститути)
3 Соціологія статистика
5
5 Економічна соціологія фінанси та кредит