Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник, 2-ге видання.