Бібліотека


Показано 501 - 550 з 13896
Полієнко В. ГЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В СОЦІОЛОГІЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ ІРВІНГА ГОФМАНА.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2010. - 10 77-83 с.
Недзельський А. МЕХАНІЗМИ РУТИНІЗАЦІЇ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ: Г.ГАРФІНКЕЛЬ VS Е.ГІДЕНС.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2010. - 10 72-77 с.
Мільчарек-Сеали Х. ЕМПАТІЯ ЯК ФЕНОМЕН АЛЬТРУЇСТИЧНОЇ ІНТЕРАКЦІЇ ТА ЧИННИК РОЛЬОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2010. - 10 68-72 с.
Кондов К. ОСОБЛИВОСТІ ҐЕНЕЗИ ТА РОЗВИТКУ ФУНКЦІОНАЛІСТСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2010. - 10 58-67 с.
Кожекіна Л. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ.- Київ: , 2010. - 10 51-58 с.
Качанова Ю. ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПРОЯВИ АГРЕСИВНОСТІ ЛЮДЕЙ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2010. - 10 45-51 с.
Савчук О. ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТОВАНОСТІ НА ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2010. - 10 38-45 с.
Савельєв Ю., Салата Т. СОЦІАЛЬНЕ ВКЛЮЧЕННЯ: МІЖОСОБИСТІСНИЙ АСПЕКТ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2010. - 10 30-37 с.
Червінська Т. ФЕНОМЕН ТІЛЕСНОСТІ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ТА СЕМАНТИЧНОМУ ВИМІРІ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2010. - 10 22-30 с.
Малес Л. ВІД КУЛЬТУРНОЇ ЗААНГАЖОВАНОСТІ ДО РЕФЛЕКСІЇ КУЛЬТУРНОГО В СОЦІОЛОГІЧНОМУ АНАЛІЗІ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2010. - 10 16-22 с.
Соболевська М. МІЖ ПРИВАТНІСТЮ ТА ПУБЛІЧНІСТЮ: ПАРАДОКСИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2010. - 10 11-16 с.
Судаков В. ПРАЦЯ ЯК НОРМАТИВНО ОРГАНІЗОВАНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА ФОРМА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, . - 6-11 с.
Рашковська В. І. Специфічні методи мистецької педагогіки в духовному розвитку майбутнього вчителя засобами іконопису.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2013. - 17 223-230 с.
Парфенюк Т.Ю. Стратегічний альянс як форма реалізації ринково-орієнтованих реформ освіти в Австралії.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2013. - 17 217-223 с.
Панченко А.Г. Оцінювання педагогічної діяльності вчителя в ВНЗ: історія, реалії та перспективи.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2013. - 17 212-217 с.
Нагорна Г.О. Теоретико-методологічні основи дослідження мислення особистості у процесі професійної підготовки музиканта-педагога.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2013. - 17 205-211 с.
Мачинська Н.І. Формування змісту педагогічної освіти магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2013. - 17 198-205 с.
Маріуц І.О. Внесок Спіру Харет в реформування освіти Румунії..- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2013. - 17 193-198 с.
Кузьменко Н.М. Проект антропологічно зорієнтованої теорії М.В.Гоголя.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2013. - 17 189-193 с.
Ковальчук З.Я. Дистанційна система навчання в освітніх закладах різного типу як складова оптимізації педагогічної взаємодії.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2013. - 17 183-188 с.
Дідик Л.В. Колажна наочність та прийоми роботи з нею на уроках англійської мови в початковій загальноосвітній школі.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2013. - 17 179-183 с.
Rose Richard, Mishler William, Munro Neil Popular Support for an Undemocratic Regime. The Changing Views of Russians.- New York: Cambridge University Press, 2011. - 208 с.
Lewis-Beck Michael S., Rice Tom W. Forecasting Elections.- Washington: CQ PRESS, 1992. - 161 с.
Almond Gabriel A., Verba Sidney The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations.- Newbury Park: Sage, 1989. - 380 с.
Charles C. Ragin Fuzzy-set social science.- Chicago, London: The University of Chacago Press, 1992. - ISBN 0-226-70276-6 352 с.
Куценко О.Д. Образи посттрансформаційної структури українського суспільства.- : , . - с.
Kutsenko O., Gorbachyk A. Welfare State in Uncertainty: between dissatisfied social expectations and strong attitudes.- Ankara: The Third ISA Conference of the Council of National Associations, 2013. - с.
Бодалев А.А. Столин В.В. Аванесов В.С. Общая психодиагностика.- СПб: Изд-во «Речь», 2000. - 440 с.
Митина О.В. Математические методы в психологии. Практикум.- М: Аспект Пресс, 2008. - 238 с.
Пірен М. Лідерство: сутність та реалізація в українському сусупільстві: навч. посібник / М.І.Пірен.- К.: Університет "Україна", 2012. - 232 с.
Яковенко Ю. Соціологія в сучасній Україні: чи є поступ уперед?.- : Психологія і суспільство, 2012. - 4 126-139 с.
Тартаковская И. Н. Гендерная социология.- М: ООО «Вариант» при участии ООО «Невский Простор», 2005. - 368 с.
Гук О.Ф. Аналіз поняття «культура поведінки» в гуманітарних науках.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 173-178 с.
Гринько В.О. Особливості педагогічної діяльності викладача вищої школи у сучасну епоху.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 166-173 с.
Щербина Л.Ф. Філософська, наукова та духовно-релігійна орієнтація психотерапевтів.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 156-165 с.
Шетеля Н.І. Зв’язок параметрів міжособистісних стосунків з соціально-психологічним кліматом у педагогічному колективі коледжу мистецтв.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 147-155 с.
Радчук В.М. Організаційно-методичні засади емпіричного дослідження психологічної готовності до шлюбно-сімейних взаємин.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 140-146 с.
Пащенко С.Ю. Психолого-педагогічні особливості творчої діяльності викладача ВНЗ.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 134-139 с.
Льошенко О.А. Особливості формування поняття “емоційний інтелект”.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 128-134 с.
Лисевич М.С. Теоретико-методологічні засади дослідження дезадаптивної поведінки подружніх пар.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 120-127 с.
Клапішевська С.А. Теоретико-методологічні засади дослідження проблеми задоволеності шлюбом.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 114-120 с.
Виноградов О.Г. Роль академічного середовища у самооцінці особистості.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 107-114 с.
Набруско І. Соціокультурні особливості споживчої поведінки як категорії соціологічного аналізу.- : Психологія і суспільство, 2012. - 3 95-100 с.
Горбачик О.А. Стандарт метаданих для файлів в інтернет як альтернатива організації комп'ютерних архівів соціальних даних.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 97-106 с.
Петренко-Лисак А.О. Методологічне обґрунтування навчальної дисципліни «соціологія Інтернет комунікацій» в процесі підготовки студентів-соціологів.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 89-96 с.
Ковтуненко Е.С. Методологічні та методичні проблеми порівняльних міжнаціональних соціологічних досліджень.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 84-89 с.
Боровський О.О. Ідеологічні маркери політичної ідентифікації українських громадян.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 78-83 с.
Жуков В.І. Практики «path dependency» у трудових відносинах сучасної України як прояв ціннісних орієнтації пострадянського суспільства.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 70-78 с.
Нахабич Н.С. Взаємозв'язок суб'єктивного благополуччя та довіри: порівняльний аналіз європейських країн.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 59-70 с.
Лапіна В.В. Особливості концептуального відображення взаємообумовленості процесів «надлишкового споживання» та маніпулятивного впливу реклами в соціологічних теоріях глобальної модернізації та глобальної залежності.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2012. - 17 51-58 с.

Сторінки