Бібліотека


Показано 651 - 700 з 13896
Сусак В. Регіоналізм в контексті множинної модерності сьогочасного українського суспільства (постановка проблеми).- Львів: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2012. - №3 46-49 с.
Бутковська Н. Етнічність: множинність інтерпретацій.- Житомир: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2012. - №3 42-46 с.
Савельєв Ю. Суперечності концепції соціального виключення і включення: вплив соціально-політичного дискурсу на соціологічні теорії.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2012. - №3 33-41 с.
Даниленко О. Від функціональної теорії конфлікту – до проблеми лінгвістичного конструювання соціальних конфліктів.- Харків: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2012. - №3 27-33 с.
Ніколаєнко Л. Еволюція переходу від соціолінгвістики до соціології мови: соціально-групова структура суспільства в дзеркалі соціальної структури мови.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2012. - №3 16-26 с.
Соболевська М. Специфіка дисциплінарного статусу соціології як гуманітарної науки.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2012. - №3 10-15 с.
Штомпка П. Десять тез про статус соціології в нерівному світі.- Краків, Польща: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2012. - №3 8-9 с.
Куценко О. Як посилити наукову якість досліджень і практичну значимість соціології?.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2012. - №3 5-7 с.
Каменська Т.Г. Життя наповнене оптимізмом і творчістю (До 60-річчя від Дня народження Валентини Подшивалкіної).- : Психологія і суспільство, 2012. - 1 6-9 с.
Соболевська О. Соціологічний вимір осмислення самостійної роботи студентів.- : Психологія і суспільство, 2011. - 4 88-93 с.
Литвин А. Соціологічна рефлексія еволюції та функцій грошей.- : Психологія і суспільство, 2011. - 4 82-87 с.
Шульга М.О. (ред) Геополітичні орієнтації населення і безпека України. За даними соціологів..- К: ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф», 2009. - 80 с.
Шульга Н.А. Дрейф на обочину. Двадцать лет общественных измерений в Украине.- К: ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф», 2011. - 448 с.
Шульга М.О. (ред), Зоткін А.О., Злобіна О.Г., Резнік О.С., Бойко Н.Л., Паращевін М.А. Криза в Україні: зони ураження. Погляд соціологів.- К: ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф», 2010. - 104 с.
Ворона В. (ред), Шульга М. (ред) Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний моніторинг.- К: Інститут соціології НАН України, 2010. - 636 с.
Власов Константин, Казаков Вадим Total Commander: работа с файлами и архивами.- СПб: БХВ-Перебург, 2009. - 752 с.
Татьянченко Н. Ф. Організація професійно-мовленнєвого спілкування як психолого-педагогічна проблема.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 226-232 с.
Слабковська А. І. Періодизація входження дитини в прийомну родину (на прикладі усиновлення дітей іноземцями).- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 217-225 с.
Пожидаєва О. В. Зміст навчальних програм фахових дисциплін у контексті підготовки майбутніх соціальних педагогів до консультативної діяльності.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 209-216 с.
Куковська Т.С. Основні форми і методи професійної підготовки в юридичних навчальних закладах США.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 205-209 с.
Кузьменко Н. М. І. П. Львов про самостійну роботу студентів із книгою.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 198-205 с.
Ісаєва C. Д. Шляхи забезпечення ефективної комунікації між вчителем та учнями за Томасом Гордоном.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 193-198 с.
Жиленко М. В. Врахування рівня продуктивності суб'єктів професійної діяльності в організації навчального процесу.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 187-193 с.
Гук О. Ф. Гуманізація освітнього процесу у вищому навчальному закладі.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 179-187 с.
Автомонов П. П. Реалізація принципу особистісного підходу в системі формування пізнавального інтересу учнів.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 174-179 с.
Юрчинська Г.К. Професійні особливості когнітивного стилю та aункціонального стану вчителя.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 166-173 с.
Федорець А.В. Зв'язок самоставлення та індивідуально-психологічних особливостей особистості спортсмена з його cпортивною майстерністю.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 159-166 с.
Терлецька Л.Г. Процес самопізнання, його структура і роль у становленні особистості.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 152-158 с.
Невідома Я.Г. Комунікативна компетентність як засіб соціальної aдаптації студентів.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 145-151 с.
Кириленко Т.С., Мирончак К.В. Особливості переживання страху смерті в різних життєвих ситуаціях: когнітивні, емоційні та поведінкові аспекти.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 135-145 с.
Лапіна В.В. Пізнавальний потенціал соціально-психологічного підходу до дослідження сучаних рекламних практик.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 127-135 с.
Льошенко О.А. Проблема розвитку емоційної компетентності.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 119-126 с.
Грибок О.П. Психологічні особливості конфліктної поведінки студентів вищих навчальних закладів.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 112-119 с.
Глушко Л.О. Чинники формування впевненості у собі в школярів підліткового віку.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 103-112 с.
Виноградов О.Г. Іпсативна валідність профілів «Великої п’ятірки» .- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 96-103 с.
Фурашев В.Н., Ландэ Д.В., Брайчевский С.М. Моделирование информационно-электоральных процессов.- К: НИЦПИ АпрН Украины, 2007. - 182 с.
Робертс Ф.С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным, биологическим и экологическим задачам.- М: Наука, 1986. - 497 с.
Петренко-Лисак А.О. Методологічні основи і особливості викладання навчальної дисципліни "Cоціологія простору".- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 88-95 с.
Чернова К.О., Савчук О.В., Нахабіч М.А. Трансформація системи цінностей освіти в сучасному українському суспільстві.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 78-88 с.
Супруненко О.С. Конструкт соціального смислу в соціологічному дискурсі.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 71-78 с.
Світлов О.Р. До питання розробки соціологічної класифікації мігрантів.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 64-71 с.
Саратова Ю.М. Університет як організаційний актор в умовах глобалізованого ринку.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 57-64 с.
Недзельський А.О. Рутинізація крізь призму соціологічних концепцій радикального постмодернізму.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 48-57 с.
Сірий Є.В. Інституціональні засади дослідження трансформаційних процесів в аспекті ринково-підприємницького сегменту сучасного українського суспільства.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 39-48 с.
Мороз Є.О. Трансформація сімейного виховання як детермінанти накопичення та формування культурного капіталу в контексті сучасних суспільних процесів.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 32-39 с.
Ковтуненко Е.С. Демократія як результат соціальної трансформації: методологічні та концептуальні проблеми вимірювання.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 26-31 с.
Судакова В.М Інституціональний розвиток вищої освіти в Україні: дилема елітарності та масовості.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 20-25 с.
Набруско І.Ю. Комунікативний потенціал реклами в процесі споживання.- K: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 14-20 с.
Судаков В.І. Соціокультурна детермінація соціологічного пізнання: до питання про гносеологічну специфіку категорій «культура» та «субкультура».- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - 14 6-13 с.
Татарко А.Н. Социальный капитал как объект психологического исследования: Монография.- М.: МАКС Пресс, 2011. - 176 с.

Сторінки