Бібліотека


Показано 801 - 850 з 13896
Соціально-економічні та правові передумови і наслідки падіння Берлінської стіни для країн Східної Європи та України в контексті еволюції соціально-трудових відносин.- : , . - с.
Соціальна стратифікація, мобільність та соціальна ексклюзія: обмін думками у країні найвищого доходу на душу населення.- : , . - с.
Резолюція науково-практичної конференції 'Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні'.- : , . - с.
Електоральні настрої та рівень підтримки потенційних кандидатів на посаду президента України.- : Український соціум, 2004. - 3 с.
Соціальні процеси в Україні очима вітчизняних соціологів.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2004. - 3 с.
Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України.- : Соціальна робота в Україні: теорія і практика, 2003. - 4 с.
Концепція нового соціального конфлікту Алена Турена.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2008. - 2 с.
Статут Соціологічної асоціації України.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1998. - 1 с.
Моніторинг громадської думки.- : Український соціум, 2004. - 1 с.
Круглий стіл 'Соціальні технології регіонального розвитку'.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2003. - 1 с.
Студентству - здоровий спосіб життя.- : Соціальна психологія, 2005. - 4 с.
Суттєвий внесок у вітчизняну соціально-економічну терію.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2009. - 5 с.
Российская идентичность в представлениях московских студентов.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2007. - 8 с.
Рівень електоральної підтримки політичних діячів.- : Український соціум, 2004. - 3 с.
Реабілітація та адаптація дітей-інвалідів в умовах інтернату.- : Соціальна робота в Україні: теорія і практика, 2003. - 4 с.
Тренинг жизнестойкости для старших подростков.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2010. - 3 с.
Соціальна напруженість і тривожність у контексті діагностики суспільних конфліктів.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2008. - 2 с.
Професійний кодекс соціолога.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1998. - 1 с.
Моніторинг громадської думки.- : Український соціум, 2004. - 2 с.
Пам'яті головного редактора 'Социологического журнала' Геннадія Семеновича Батигіна.- : , 2003. - 3 с.
Соціально-психологічні проблеми організаторської діяльності.- : Соціальна психологія, 2006. - 1 с.
Філософія після Освенцима: рефлексії військового насильства у західній і пострадянській свідомості.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2010. - 2 с.
Факторы развития в психоаналитической теории личности и в имплицитных теориях.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2007. - 12 с.
Міжнародна науково-практична конференція 'Україна і Польща: досвід трансформаційних процесів'.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2005. - 1 с.
Творча конструктологія в розумовій діяльності дошкільників.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2010. - 3 с.
Дитяча надія повертає надію. З досвіду роботи Дитячого соціально-реабілітаційного центру у м.Києві.- : Соціальна робота: теорія і практика, 2004. - 1 с.
Соціальна ситуація і соціальний інтерес: динамічний аспект.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2008. - 2 с.
Біографія Паніної Наталії Вікторівни.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2006. - 3 с.
Соціально-політичні орієнтації громадян України.- : Український соціум, 2004. - 3 с.
Про діяльність Міжнародної асоціації академій наук.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2003. - 3 с.
Етнополітичний конфлікт: специфіка його прояву та розв'язання у тоталітарних і демократичних системах.- : , . - 12 с.
Етнічна соціоогія як наука.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2010. - 2 с.
Макросоціологічний підхід до виокремлення основних підсистем сучасної світової системи суспільств.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2008. - 3 с.
Кодекс професійної етики соціолога (затверджений V з'їздом Соціологічної асоціації України 20 травня 2004 року).- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2004. - 3 с.
Социальный капитал в европейских исследованиях.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2011. - 11 с.
Агресивність на телеекрані: оцінка фахівців..- : Соціальна психологія, 2004. - 4 с.
Сравнительная оценка демографического неблагополучия регионов Росси.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2008. - 11 с.
Мовний чинник електоральних орієнтацій.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2006. - 1 с.
Динаміка рівня довіри та оцінка діяльності провідних політиків.- : Український соціум, 2004. - 3 с.
V з'їзд Соціологічної асоціації України.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2004. - 3 с.
Косово, боротьба за незалежність: історія питання та його наслідки.- : Соціальна психологія, 2009. - 4 с.
До питання розроблення методик викладання соціології.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2010. - 2 с.
Теоретична валідність вимірювальної процедури і зміщення даних у соціологічному дослідженні.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2008. - 2 с.
Обговорення категорії 'стиль життя' на засіданні Соціологічного клубу.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2006. - 1 с.
Моніторинг громадської думки.- : Український соціум, 2003. - 1 с.
Інтерв'ю з Річардом Сведбергом.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2003. - 1 с.
Педагогіна свідомість і психологічне насильство.- : Соціальна психологія, 2005. - 4 с.
Другі міжнародні соціологічні читання пам'яті Н.В.Паніної 'Соціологія і суспільство сьогодні'.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2009. - 1 с.
Соціально-психологічні умови процесу духовного розвитку особистості.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2006. - 1 с.

Сторінки