Бібліотека


Показано 951 - 1000 з 13896
Всероссийская научная юбилейная конференция 'Методология комплексного человекознания и перспективы ее развития в современной психологии' (К 100-летия со дня рождения Б.Г.Ананьева).- : , . - с.
Адаптация русскоязычной версии опросника 'мысли и паттерны поведения' для лиц, страдающих ожирением.- : , . - с.
Віктор Франкл (1905-1997).- : Психологія і суспільство, 2005. - 2 с.
Интегративная регуляция социального взаимодействия участников образовательного процесса.- : Психологический журнал, 2008. - 4 с.
Я как симовлический эскиз процессов 'легкой' современности.- : Психологический журнал, 2009. - 9 с.
Міжособистісні стосунки студентів в аспекті віртуальної взаємодії.- : Психологія і суспільство, 2009. - 5 с.
Психологическая классификация опасных ситуаций в деятельности локомотивных бригад.- : Психологический журнал, 2009. - 4 с.
До 60-річчя Б.Й.Цуканова.- : Психологія і суспільство, 2006. - 4 с.
Соціальні кола у світлі концепції соціального опосереднення (теоретико-методологічний аспект).- : Психологический журнал, 2008. - 10 с.
П'яте позачергове зібрання наукової школи професора А.В.Фурмана.- : Психологія і суспільство, 2004. - 3 с.
Європейський вибір України як фактор впливу на її цивільно-військові відносини.- : Психологический журнал, 2009. - 5 с.
Релігійність українців очима українців.- : Психологія і суспільство, 2007. - 4 с.
VІІ Азиатско-ТИхоокеанский международный конгресс психологов 'Человек. Власть.Общество'.- : , 2008. - 2 с.
Роменець Володимир Андрійович. До 80-річчя від дня народження.- : Психологія і суспільство, 2006. - 2 с.
Сценарні альтернативи розвитку та регулювання ринку праці в нестабільній економіці.- : Психологический журнал, 2009. - 3 с.
Нравственность в современной России.- : Психологія і суспільство, 2009. - 9 с.
Личностные особенности и степень посттравматического стрессового расстройства у участников боевых действий в Афганистане.- : , 2009. - 4 с.
Балл Георгій Олексійович (До 70-річчя від дня народження).- : Психологія і суспільство, 2006. - 3 с.
Етнонаціональні особливості українського Приазов'я: історичний аспект.- : Психологический журнал, 2008. - 10 с.
Філософія обличчям до світових проблем (за матеріалами ХХІ Всесвітнього філософського конгресу).- : , 2005. - 2 с.
Імідж України в котексті глобальний трансформаційних процесів.- : Психологический журнал, 2009. - 5 с.
Проблема психологічного здоров'я: теоретичні та прикладні аспекти.- : Психологія і суспільство, 2007. - 5 с.
Культурно-психологические особенности социального капитала этнических групп России.- : , 2009. - 4 с.
Методологічні ракурси розвитку вітчизняної психології особистості.- : Психологія і суспільство, 2006. - 2 с.
Эмоциональная направленность как фактор 'выгорания' у представителей социономических профессий.- : , 2008. - 4 с.
Світовий досвід застосування статистичних моделей розрахункової загальної рівноваги.- : Психологический журнал, 2009. - 3 с.
VII Международный конгресс клинических психологов 'Биология, эмоции и сознание'.- : Психологический журнал, 2009. - 4 с.
Профилактика курения среди школьников (8 класс).- : Психологія і суспільство, 2007. - 4 с.
Соціологія професії як покликання: Володимир Миколайович Шубкін.- : Психологический журнал, 2008. - 10 с.
Інструментальна психодидактика: технологія проектування та еспертиза модульно-розвивального підручника.- : , 2005. - 2 с.
Політичні пріоритети розвитку Близького Сходу в контексті глобальних процесів.- : Психологический журнал, 2009. - 5 с.
Структура і динаміка кримінально-психологічного компонента сексуального насильства: міждисциплінарний підхід.- : Психологія і суспільство, 2007. - 1 с.
Проблема осознания в культурно-исторической теории Л.С.Выготского в контексте исследования рефлексии.- : Психологический журнал, 2009. - 4 с.
Проблеми політичної психології в сучасній Україні.- : Психологія і суспільство, 2006. - 2 с.
Из истории становления комплексной науки о человеке (учение А.А.Ухтомского о биосоциальной природе человека).- : , . - 4 с.
Модифікація життєвого рівня в Україні та мотиваційні чинники для його підвищення в умовах глобалізації.- : , 2009. - 3 с.
Функція держави у системі міжнародних відносин щодо проблем національної безпеки.- : Психологический журнал, 2009. - 5 с.
Бакалаврські та магістерські програми із соціології (досвід Німеччини у контексті Болонського процесу).- : , 2008. - 10 с.
Академія вшанувала пам'ять свого президента.- : Психологія і суспільство, 2005. - 2 с.
Научные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Б.Г.Ананьева.- : Психологический журнал, 2008. - 5 с.
Інглінги: скіфські королі Європи?.- : Психологический журнал, 2009. - 5 с.
Интерсубъектно-диалогическая концепция чувств и эмоций. Новая методика исслндования 'поле чувств'.- : Психологія і суспільство, 2009. - 5 с.
Особенности добрачных отношений супругов как фактор стабильности семьи.- : Психологический журнал, 2009. - 4 с.
Доброчинність як соціальне явище: теоретичний аспект аналізу.- : Психологический журнал, 2009. - 3 с.
До проблеми забезпечення інформаційної безпеки України.- : Психологический журнал, 2009. - 5 с.
Особливості уявлень студентів про жінок-політиків.- : Психологія і суспільство, 2007. - 4 с.
Торможение возврата внимания. Часть 2. Механизмы: от сетчаточной маскировки до стратегической регуляции.- : , . - с.
Математичні операції із суб'єктивними часовими інтервалами як метод дослідження функціонування часового механізму індивіда.- : , . - с.
Краткая форма личностного опросника Айзенка (ЛОА-К) и ее использование для оценки риска употребления психоаналитических веществ.- : , . - с.
К проблеме полипарадигмальности психологических объяснений (или о роли редукционизма и пристрастиях в методологии психологии).- : , . - с.

Сторінки