Бібліотека


Показано 251 - 300 з 13736
Городецька С. Л. Громадянський діалог: витоки,структура та проблематика досліджень.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 91-96 с.
Іванкова-Стецюк О.Б. Актуалізація здобутків класичної соціології у вивченні структурно організаційних форм релігійного життя .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 84-91 с.
Лапіна В.В. Проблема ідентифіквції крнцептуальних засад ідеологіїІконсьюмеризму в сучасній теоретичній соціології.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 77-84 с.
Ковтуненко Е.С Концептуалізіція поняття конфліктної взіємодії і руслі і теорії соціального конфлікту.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 71-77 с.
Сірий Є.В. Соціальна відповідальність бізнесу у палітрі концептуальних інтерпритацій .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 59-71 с.
Сірий Є.В. Соціальна відповідальність бізнесу у палітрі концептуальних інтерпритацій .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 59-71 с.
Золотнюк О.П. Феномен любові у соціологічному дискурсі.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 55-59 с.
Ковтун О. С. Методологічні засади формування корпоративної культури господарської організації.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 50-55 с.
Нуждін С.Є. Соціологічні тадиції в дослідженні електоральної поведінки. Огляд основних моделей електоральної поведінки.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 42-50 с.
Олевич М.І. Ідейно-теоретичні основи концепцій легітимного порядоку Макса Вебера та соціальної справедливості Джона Ролза.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 34-42 с.
Мороз Є.О. До проблеми соціологічноїконцепптуалізації"Культурного капіталу» серед суміжних за змістом термінологічних аналізів.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 27-34 с.
Бойко Н.Л. Ризики та парадокси цифрової технологізації соціального контролю.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 20-27 с.
Чепак В.В. Неоінституціональні тренди в дослідженнях освіти.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 13-20 с.
Соболевська М.О. Дискурсні особливості сучасного соціологічного теоретизування.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 19 6-13 с.
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки Зміст 11 випуску журналу "Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки".- : , 2010. - 11 1-4 с.
Марушкевич А.А. Самовдосконалення особистості в поглядах Івана Огієнка.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 189-196 с.
Лещенко М.П. Діагностики якості діяльності викладача вищого навчального закладу в контексті освітнього менеджменту.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 197-209 с.
Кузьменко Н.М. Соціально–педагогічні передумови створення університетської освіти на чернігівщині (друга половина хvііі– початок хіх ст.).- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 220-226 с.
Коваленко А.Б.,Пушкар В.В. Стандарти психологічної освіти: процедура встановлення та реалії застосування.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 177-188 с.
Кишенко О.Я. Посткласична освіта як складова розвитку демократичного суспільства.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 118-125 с.
Кишенко Г.І.,Нахабіч М.А. Динаміка адаптації студентів молодших курсів до навчання в умовах приєднання вищої освіти України до європейського освітнього простору (за результатами соціологічного дослідження).- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 156-163 с.
Горбачик А.П. Особливості менеджменту вищої освіти в сучасних умовах.- : , 2010. - 11 5-19 с.
Вдовиченко М.О. Дослідження процесу трансформації функціонального статусу освіти та соціалізаційних практик в соціології постмодерну.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 140-149 с.
Ващенко І.В.,Салкова Д.В. Компетентність сучасного педагога в понятійно- категоріальному дискурсі.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 227-236 с.
Алексєєва О.А., Ракша Д.А. Трансформація менеджменту (педагогічного менеджменту) за умов адаптації соціального інституту вищої освіти України до європейського контексту.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 91-112 с.
Кондов К.В. Соціальний контроль як умова ефективного функціонування інституту освіти.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 149-155 с.
Щиголь І.B. Менеджмент та управління в бізнесових та освітянських установах.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 77-91 с.
Черняк Д.С. Проблема вдосконалення викладання соцільно-гуманітарних наук та соціології у вищих навчальних закладах України.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 170-177 с.
Чернова К.О Інституційна освітня мережа України: соціологічна концептуалізація.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 51-65 с.
Мороз Є .О. Вплив репродуктивного культурного капіталу індивіда на доступ до вищої освіти: теоретичні аспекти.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 133-139 с.
Норкіна О.Ф. Формування сучасного освітнього простору в Україні.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 125-132 с.
Чепак В.В. Специфіка управління освітою в умовах реформування.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 42-50 с.
Тимчук Л.І. Прогностика майбутньої долі учнів: наративи видатних педагогів.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 210-218 с.
Судаков В.І. Проблема ідентифікації соціосистемних засад інституту освіти та сучасного університетського менеджменту.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 20-42 с.
Соколова К.О Ціннісні аспекти мотивації отримання вищої освіти в контексті Болонського процесу.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 164-169 с.
Савчук О.В. Теоретичні засади дослідження функцій інституту вищої освіти.- м.Київ : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 с.113-118 с.
Сірий Є.В. Інноваційний розвиток освіти в Україні: розгортання проблеми та засадницькі орієнтири.- м. Київ: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць., 2010. - 11 65-77 с.
Макеєв С. Структурні виміри сучасного суспільства: Навчальний посібник.- Київ: , 2006. - 372 с.
Буда Т. Регулювання зайнятості молоді в контексті інституційних змін в суспільстві .- : Психологія і суспільство, 2013. - 1 98-104 с.
Єрмоленко О, Бауман Ю., Лазоренко О., Надольний М., Шамрай В., Нечипоренко В., Фінько А., Щербак С. Ціннісно-нормативне обгрунтування соціальних теорій. Монографія..- К.: Наукова думка, 2013. - 455 с.
Яковенко Ю, Яковенко А. Ідентифікація громадської думки в контексті соціальної епістемології.- : Психологія і суспільство, 2013. - 1 48-56 с.
Осипов Г. В. Американская социология. Перспективы, проблемы, методы.- : , . - с.
Michael Lavine Introduction to Statistical Thought.- : Orange Grove Books, 2009. - 434 с.
Литвак Б.Г. Экспертная информация. Методы получения и анализа.- М: Радио и связь, 1982. - 184 с.
Dalgaard Peter Introductory Statistics with R.- Copenhagen: Springer, 2008. - 370 с.
О.И.Ларичев Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в Волшебных странах.- М: Логос, 2002. - 392 с.
Лисенко О.Ю. СПЕЦКУРС ПОЗААУДИТОРНОЇ ПРАКТИКИ З ОСНОВ ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО- ОРІЄНТОВАНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВ.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки , 2012. - 16 174-179 с.
Гук О.Ф. ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ МОНІТОРИНГУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2012. - 16 207-213 с.
Рашковська В.І. ПЕДАГОГІКА ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ СПАДЩИНИ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2012. - 16 199-207 с.
Новик І.М ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ДІАГНОСТУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ПЕРШОГО КЛАСУ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2012. - 16 193-199 с.

Сторінки