Бібліотека


Показано 451 - 500 з 13896
Єрмоленко О, Бауман Ю., Лазоренко О., Надольний М., Шамрай В., Нечипоренко В., Фінько А., Щербак С. Ціннісно-нормативне обгрунтування соціальних теорій. Монографія..- К.: Наукова думка, 2013. - 455 с.
Яковенко Ю, Яковенко А. Ідентифікація громадської думки в контексті соціальної епістемології.- : Психологія і суспільство, 2013. - 1 48-56 с.
Осипов Г. В. Американская социология. Перспективы, проблемы, методы.- : , . - с.
Michael Lavine Introduction to Statistical Thought.- : Orange Grove Books, 2009. - 434 с.
Литвак Б.Г. Экспертная информация. Методы получения и анализа.- М: Радио и связь, 1982. - 184 с.
Dalgaard Peter Introductory Statistics with R.- Copenhagen: Springer, 2008. - 370 с.
О.И.Ларичев Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в Волшебных странах.- М: Логос, 2002. - 392 с.
Лисенко О.Ю. СПЕЦКУРС ПОЗААУДИТОРНОЇ ПРАКТИКИ З ОСНОВ ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО- ОРІЄНТОВАНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВ.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки , 2012. - 16 174-179 с.
Гук О.Ф. ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ МОНІТОРИНГУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2012. - 16 207-213 с.
Рашковська В.І. ПЕДАГОГІКА ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ СПАДЩИНИ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2012. - 16 199-207 с.
Новик І.М ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ДІАГНОСТУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ПЕРШОГО КЛАСУ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2012. - 16 193-199 с.
Медведєва В.О. ВПЛИВ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2012. - 16 185-193 с.
Маріуц І.О. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ РУМУНІЇ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2012. - 16 179-185 с.
Лисенко О.Ю. СПЕЦКУРС ПОЗААУДИТОРНОЇ ПРАКТИКИ З ОСНОВ ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО- ОРІЄНТОВАНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2012. - 16 174-179 с.
Лаврухіна Т. В ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ АВІАЦІЙНИХ ДИСПЕТЧЕРІВ ЯК УМОВА ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2012. - 16 168-174 с.
Волинець Ю.О. ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І МЕТОДИКА.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2012. - 16 163-168 с.
Льошенко О.А. СОЦІАЛЬНА ТА ЕМОЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2012. - 16 157-162 с.
Соснюк О.П. ПСИХОЛОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РОЗРОБКИ ТА ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС- СТРАТЕГІЙ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2012. - 16 150-157 с.
Романюк Л.В. ЕМПІРИЧНІ ЕФЕКТИ У СТАНОВЛЕННІ ЦІННОСТЕЙ: З АНАЛІЗУ ЗАХІДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2012. - 16 142-150 с.
Леонова І.М. АНАЛІЗ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ СТОСУНКІВ ПІДЛІТКІВ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2012. - 16 133-142 с.
Заболотна В.О. ЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ДОВІРИ В КОНТЕКСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЦІННОСТЕЙ В БІЗНЕС ОРГАНІЗАЦІЯХ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2012. - 16 124-133 с.
Вовк М. В. СПЕЦИФІКА КРЕАТИВНОСТІ В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2012. - 16 117-124 с.
Ващенко І.В.,Айвазян Л.Ю. ПРОБЛЕМА ДІАГНОСТИЧНОГО ВИМІРУ СУБ’ЄКТИВНОГО ВІДЧУТТЯ САМОТНОСТІ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2012. - 16 110-116 с.
Панькова О.В. ДОВІРА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2012. - 16 101-109 с.
Лапіна В.В. ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОДОПОВНЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНО- ПСИХОЛОГІЧНОГО ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ РЕКЛАМИ НА СОЦІАЛЬНІ ЦІННОСТІ ТА СТИЛІ ЖИТТЯ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2012. - 16 92-101 с.
Бурейчак Т.С.,Марценюк Т.О.,Хуткий Д.О. ГЕНДЕР І ОСВІТА В АР КРИМ: ЦІННІСТЬ, РЕАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВА ЗМІН.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2012. - 16 85-92 с.
Хомерікі О.А. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ І ІНТЕГРАЦІЯ, ЯК НАПРЯМКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ: ПРОЦЕСИ СИНТЕЗУ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2012. - 16 76-84 с.
Сидоров М.В.-С. ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАНЬ У ІНТЕРНЕТІ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2012. - 16 67-76 с.
Савчук О.В. ДИНАМІКА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2012. - 16 60-67 с.
Марушкевич Б.М. ХАРАКТЕР ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2012. - 16 54-60 с.
Майструк І.М. МОЛОДІЖНА ЕКОНОМІЧНА КУЛЬТУРА ЯК ЛАТЕНТНИЙ ОБ’ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2012. - 16 49-54 с.
Кот Агнешка Єва РОЗВИТОК ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ВИРОБНИЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2012. - 16 42-48 с.
Світлов О.Р. ПОНЯТТЯ «МІГРАЦІЇ» : СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ ТА МОЖЛИВІ ПЕРСПЕКТИВИ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2012. - 16 33-42 с.
Сірий Є.В. СТАНОВЛЕННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АСПЕКТАХ ПОКАЗНИКІВ ДЕРЖАВНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЧИННИКІВ ТА СУБ`ЄКТИВНО-ЦІННІСНИХ НАСЛІДКІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2012. - 16 21-33 с.
Ковтуненко Е.С. ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КІЛЬКІСНИХ МЕТОДІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2012. - 16 14-20 с.
Чепак В.В КОНФЛІКТОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА В СОЦІОЛОГІЇ ОСВІТИ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2012. - 16 6-13 с.
Мраморнова О. МОВЛЕННЄВА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ ПРО ГЕНДЕРНУ СТЕРЕОТИПІЗАЦІЮ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2010. - 10 172-178 с.
Яцюк О. ГРОМАДСЬКА ДУМКА ПРО СОЦІАЛЬНЕ СИРІТСТВО: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2010. - 10 167-172 с.
Франченко Л. СПОЖИВАННЯ ЯК ЧИННИК ГРУПОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2010. - 10 161-167 с.
Столбова Ю. КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТУРИЗМУ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2010. - 10 153-161 с.
Скляр С. КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВІ ПРАКТИКИ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2010. - 10 146-153 с.
Світлов О. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ АКУМУЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ ТА ФОРМУВАННЯ ПУНКТІВ ТИМЧАСОВОГО УТРИМАННЯ НЕЛЕГАЛІВ З ТОЧКИ ЗОРУ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2010. - 10 139-146 с.
Мороз Є. МІСЦЕ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В СТРУКТУРІ ІНКОРПОРОВАНОГО КУЛЬТУРНОГО КАПІТАЛУ ОСОБИСТОСТІ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2010. - 10 129-139 с.
Арушанян М., Кандуба Т. КОНСОЛІДАЦІЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: УСКЛАДНЕННЯ ЗАДАЧ ДЕМОКРАТИЧНОГО ПЕРЕХОДУ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2010. - 10 123-129 с.
Арбітман А. КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР БЛОГОСФЕРИ: ФУНКЦІЇ ТА ДИСФУНКЦІЇ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2010. - 10 116-1123 с.
Яворська Є. ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СУСПІЛЬНОЇ МІСІЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАТУСУ МИСТЕЦТВА В ТЕОРЕТИЧНІЙ СОЦІОЛОГІЇ ФРАНКФУРТСЬКОЇ ШКОЛИ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2010. - 10 108-116 с.
Щиголь І. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА МЕНЕДЖМЕНТСЬКОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ АДАПТАЦІЇ ВУЗІВ УКРАЇНИ ДО БОЛОНСЬКОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2010. - 10 102-108 с.
Шевчук М. ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПРАКТИК У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2010. - 10 98-102 с.
Христофорова О. ІНТЕРПРЕТАТИВНІ ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОГРАМИ В СОЦІОЛОГІЇ: ТИПОЛОГІЯ І ПІЗНАВАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2010. - 10 90-97 с.
Саратова Ю. ОСОБЛИВОСТІ МІЖОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗВЯЗКІВ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ.- Київ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2010. - 10 83-90 с.

Сторінки