У Львові відбулась IV українсько-польска конференція "Ідентичності народів Центрально-Східної Європи"

У конференції взяли участь викладачі та аспіранти факультету соціології Чепак В.В., Сидоров М.В., Петренко-Лисак А.О. та Москотіна Р.

Конференція відбулася 22-23 червня у Львівському національному університеті імені Івана Франка під егідою таких інституцій: Соціологічна асоціація України, Львівське обласне відділення САУ, Львівський національний університет імені Івана Франка (кафедра соціології), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (кафедра соціології), Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Інститут соціології), Академія Спеціальної Педагогіки імені. М. Ґжеґожевської, м. Варшава (кафедра соціології культури)

У межах конференції були проведені пленарні та секційні засідання за такими напрямами:
1) Сучасні тенденції змін ідентичності громадян України та Польщі
(нові ідентичності; змістовні зсуви ідентичності під впливом викликів сучасності; ідентичність національних меншин; ідентичність біженців, іммігрантів та внутрішньо переміщених осіб)
2) Місце ідентичності в геополітичних преференціях
(соціокультурні, політичні та релігійні виміри ідентичності; ідентичність у просторі соціальних змін та трансформацій: від глобального до регіонального та локального; глокалізація ідентичності; національна та етнічна ідентичності; громадянська ідентичність у постмодерному суспільстві)
3) Прикладні аспекти дослідження ідентичностей
(експлікація релігійності і ідентичності у сучасному європейському просторі; конфлікт ідентичностей: причини і стан; мова як фактор впливу на ідентичність; ідентичність в епоху споживання та інформаційного суспільства)

Програма конференції у додатку.