Відбувся ІІІ Конгрес Соціологічної Асоціації України «Нові нерівності — нові конфлікти: шляхи подолання»

12-13 жовтня 2017 року у Харківському національному університеті В.Н. Каразіна відбувся ІІІ Конгрес Соціологічної Асоціації України  «Нові нерівності — нові конфлікти: шляхи подолання».
У Конгресі взяли участь близько 600 соціологів України, а також провідні соціологи зарубіжних країн, зокрема Польщі, Чехії, Угорщини, Білорусі, Росії.

На адресу Конгресу надійшли привітання від Президента НАН України Б.Є.Патона. Привітання від Міжнародної Соціологічної Асоціації передала член виконавчого комітету МСА професор Е.А.Здравомислова.

На пленарному засіданні виступили:
Президент САУ, ректор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, д. соціол. н., академік НАН України В. С. Бакіров з доповіддю «Соціальна нерівність: нові виклики»;
Директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, академік НАН України Е.М.Лібанова з доповіддю «Нерівність в Україні: причини та наслідки»;
Завідувач кафедри соціальних структур та соціальних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, д. соціол. н., професор, О.Д.Куценко з доповіддю «Суспільство нерівних: суперечності та виклики комплексних соціальних нерівностей»;
Професор Угорської Академії наук Пал Тамаш з доповіддю «Майбутнє праці у Східній Європі»;
професор кафедри соціології Львівського національного університету імені Івана Франка, д.соціол.н., професор Н.Й. Черниш з доповіддю «Соціологія до і після Трампа: запрошення до дискусії». 

На Конгресі працювали 24 секції та 6 круглих столів, які тематично охопили широкий спектр проявів соціальних нерівностей, відповідних соціальних проблем та соціального напруження.

13 жовтня 2017 р.в другій половині дня відбувся IХ з’їзд Соціологічної асоціації України. Роботу САУ за звітний період було визнано задовільною і обрано керівні органи на наступний термін. Делегати з’їзду одностайно знову обрали на наступний термін  Президентом САУ ректора Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, д. соціол. н., академіка НАН України В. С. Бакірова та 3-х віце-президентів САУ – професора Л.Г. Сокурянську (ХНУ ім.Каразіна), професора О.Д.Куценко (КНУ ім.Шевченка), професора Н.Й.Черниш (ЛНУ ім.Франка). До складу обраного з’їздом Правління САУ увійшло 27 осіб, серед яких декан факультету соціології КНУ ім.Шевченка А.П.Горбачик, професор В.І.Чепак (КНУ ім.Шевченка).