Студпарламент

Студентський парламент факультету соціології – це незалежна, демократична, неприбуткова, студентська організація та вищий виконавчий орган студентського самоврядування факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Студентський парламент є органом управління та втілення в життя основних напрямів життєдіяльності факультету. Це колектив однодумців, ініціативних, позитивних, енергійних та талановитих людей.
Головною метою СПФС є захист інтересів та прав студентів, сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування у нього навичок майбутнього організатора, керівника, спеціаліста.
Основні завдання Студентського парламенту на факультеті соціології:
1. Контроль за забезпеченням прав та інтересів студентів;
2. Забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
3. Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
4. Сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
5. Організація відпочинку та дозвілля студентів;
6. Сприяння працевлаштуванню студентів та випускників.

Департаменти СП факультету соціології:
1. Соціальний департамент;
2. Спортивний департамент;
3. Департамент культ-мас;
4. Інформаційний департамент.
5. Незалежний департамент